Ekocentrum

ekocentrum_podlogo_vkruhu.jpg

 

PŘÍRODA, ZÁŽITEK, PODPORA

Motto: Chráním, co mám rád a co dobře znám. Horní Počernice – krajina domova.

 

Projekt je podpořen hlavním městem Praha v rámci projektu Ekomum EVP 2017 a městskou částí Praha 20. Děkujeme.

praha_big.jpg  logo_pocernice_30mm.jpg

 

 

 

Ekologické výukové programy pro děti z mateřských a základních škol

  • vyberte si pro své děti: Jaro všemi smysly, Příroda v květnu, Vodní svět, Včely, Krtek a jeho svět - půda, Cesta mléka, Neolit, Odpady, Ovzduší

= ucelený přehled všech programů zde v pdf: Mumraj Ekocentrum program pro skolky 2018 jaro

 

Více info a objednávky programů:

Koordinátorka projektu Iva Šimonková: iva.simonkova@domumraje.cz, +420 604 956 735

 

Fotoalbum Ekomum 2017

Podívejte se, jaké akce jsme již realizaovali v roce 2015, 2016 a 2017.

Fotoalbum Ekomum 2016

 

Ekotým Rodinného centra MUM

iva-simonkova.jpgKoordinátorka projektu – Iva Šimonková – vystudovala Ochranu životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK. Pracovala v nakladatelství odborné literatury, kde spravovala ekologický portál pro podnikové ekology a literaturu odpadového hospodářství a chemických látek. Jako čerstvá občanka Horních Počernic ráda přispívá svým nadšením i nápady do projektu Ekomum. Kromě ekologického sdružení by se ráda přidala i do klubu otužilců, ale na to ještě musí hodně trénovat.

 

29-8-2010-karolina-klimova.jpg

Metodik EVP, lektorka Karolína Klímová (*1975) vystudovala na katedře Geografie a kartografie Přírodovědecké fakulty UK obor fyzická geografie se zaměřením na krajinnou ekologii. Profesní život započala v roce 2002 v Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, kde se zabývala především krajinotvornými dotačními programy. Od roku 2004 se pohybovala v neziskové sféře, kde se věnovala různým aspektům udržitelného rozvoje, zejména v oblasti předškolního vzdělávání. Miluje cestování, sporty v přírodě a ruční práce, se svým tolerantním manželem a se střídavým úspěchem se pokouší o výchovu tří dětí.

foto.jpg

Metodik EVP, lektorka - Lenka Štiková vystudovala Fakultu životního prostředí UJEP obor inženýrství životního prostředí se zaměřením na ochranu a tvorbu krajiny. Při dalším studiu pracovala na pozici odborného asistenta na katedře Kartografie a aplikované geoinformatiky PřF UK, kde se věnovala zejména aplikacím geoinformatiky v životním prostředí. Od roku 2006 působila v CENIA, České informační agentuře životního prostředí, jako vedoucí úseku environmentálního vzdělávání a informačních služeb. V současnosti pracuje na Generálním ředitelství HZS ČR a věnuje se civilní nouzové připravenosti a krizovému řízení.

 

O Ekocentru

Naším cílem je

  • vybudování ekocentra v Praze 9 - Horních Počernicích
  • vrátit ekologickou výchovu ven, do přírody
  • být důvěryhodným partnerem státní správy a místní samosprávy
  • motivovat pedagogy, aby pokračovali v ekologické výchově

 

Doporučujeme: Publikace, která odpovídá na otázku Proč je pro naše děti dobré, aby si hrály a učily se venku? - publikace zdarma ke staření zde

--------------------------------------------------------------------------------------------

O projektu Ekologický výukový program (EVP)

Cílem projektu je poskytnout cílové skupině nabídku ekologických výukových programů v místě bydliště a školkové a školní docházky. Podpořit širší využití těchto možností v konvenčním vzdělávání a napomoci vytváření osobního a zodpovědného vztahu účastníků EVP k prostoru, kde žijí.

Cílová skupina: děti (3-6 let) docházející do MŠ, žáci 1.-2. třídy ZŠ

Náplň

- vytvoření nabídky EVP pro MŠ a 1.stupeň ZŠ a následná metodologická podpora zúčastněných pedagogů.

EVP pro děti předškolního věku v MŠ - dopolední vzdělávací program ve venkovním prostředí, jaro/léto/podzim/zima - proměny přírody v průběhu roku, objasnění základních ekologických zákonitostí

- EVP pro žáky 1. stupně ZŠ (1.-2.třída) - objasnění základních ekologických pojmů a zákonitostí v návaznosti na školní výukový plán, poznání příměstské krajiny jako přírodně cenného a svým způsobem unikátního prostředí.

Realizované aktivity: v červnu 2014 jsme dobrovolnicky vytvořili a pilotně ověřili terénní EVP pro 4. třídu ZŠ zaměřený na objasnění pojmu „ekosystém“ a v říjnu 2015 pak EVP pro MŠ s názvem „Příroda na podzim“. Programy měly u malých i velkých účastníků úspěch; pedagogové zejména oceňovali, že zvolené místo realizace v extravilánu Horních Počernic bylo dobře dostupné MHD a děti tak lépe poznaly místo, kde žijí. Pracovní listy, které byly součástí programů, posloužily k další práci ve třídě.

Koordinátor programu: Iva Šimonková, 604956735, iva.simonkova@gmail.com

praha_big.jpg

Program je podpořen z grantu Hlavního města Prahy v rámci projektu Ekomum EVP 2017.


 

 

 

archiv:

O projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Cílem projektu je rozšířit naučné aktivity v místě bydliště či školkové a školní docházky, podpořit tak širší využití těchto možností ve vzdělávání a napomoci vytváření osobního a zodpovědného vztahu k prostoru, kde žije.

Cílová skupina: rodiny s dětmi, pedagogy a širší veřejnost.

Klademe důraz na teoretická i praktická témata VUR cestou osobního prožitku. Snažíme se pomoci účastníkům vytvořit si bližší vztah k místu, kde společně žijeme, a objevit jedinečné hodnoty příměstské krajiny v okolí Horních Počernic. Ekologické výukové programy pro rodiny s dětmi vnímáme jako příležitost ukázat rodičům, jak mohou se svými dětmi smysluplně trávit společný čas, být venku vzdáleni technickým vymoženostem a objevit i pro sebe leccos nového a zajímavého.

Náplň:

- Třígenerační EVP (Ekologický výukový program) pro rodiny s dětmi

- Exkurze pro širší veřejnost (s ohledem na možné zapojení rodin s dětmi a seniorů) s navazující zážitkovou dílnou

- Praktický vzdělávací seminář pro pedagogy předškolního/základního školního vzdělávacího stupně a lektory volnočasových aktivit

Realizované aktivity: v roce 2015 byl realizován projekt Start Ekomum; jeho náplní byly 3 ekologicky vzdělávací akce zaměřené na objasnění základních ekologických pojmů, bližší poznání přírody Horních Počernic a zdůraznění produkčního potenciálu příměstské krajiny.

Koordinátor programu: Iva Šimonková, 604956735, iva.simonkova@gmail.com

praha_big.jpg

Program je podpořen z grantu Hlavního města Prahy v rámci projektu v rámci projektu Ekomum VUR 2016.

Kontakt

Rodinné a komunitní centrum Mumraj
Mezilesí 2058/6
Praha - Horní Počernice
193 00

Tel.: +420 281 926 727
(po-pá 8-12, út 15-18)
Mobil: +420 775 720 584
e-mail: info@domumraje.cz

GPS: 50°6'43.488"N, 

14°35'57.937"E

 

Kudy k nám

Bankovní spojení

Máme nové jméno a logo:
mumraj_logo_text_barva_oz_170px.jpg
 
Rychlé odkazy:
 
banner-na-stary-web_prav-prog.jpg
 
banner-na-stary-web_cowork.jpg
 
banner-na-stary-web_zapisy_v2.jpg
 
banner-na-stary-web_eu_restart.jpg
 
loga_osf_ng_vedle_sebe_web_small.jpg

 

 
 
Spolupracujeme:
maskot_kudyznudy_web_170px.jpg
 
 
Podporují nás:

 

pocernice_umpp20_web_170px.jpg