Konzultační centrum

Konzultační centrum je podpořeno v rámci projektu RC MUM jako vícegenerační dům, který je podpořen z dotačního programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí a z grantu Hl. m. Prahy.  Za podporu děkujeme také Městské části Praha - Horní Počernice.

logompsv-m-sm.jpg

praha_big.jpg

logo_pocernice_30mm.jpg

 

 

 

 

rychlé odkazy: oblasti konzultací, ceník, kontakt, medailonky, pravidla

V konzultačním centru chceme

 • abyste našli uplatnění a uměli se orientovat na trhu práce
 • aby vaše rodiny byly stabilní a spokojené
 • abyste získali znalosti a kompetence


Poskytujeme konzultace v těchto oblastech:

 • práce a podnikání: pracovně právní témata, přijímací pohovor, napsání CV, živnost, daně, účetnictví, marketing, propagace, sociální sítě
 • dítě a rodina: výchova dětí, mezigenerační vztahy, občanskoprávní spory, rozvodová a dědická řízení, partnerské neshody, těhotenství, porod, kojení, logopedická cvičení
 • osobní rozvoj: koučink, kariérní poradenství

 

Objednejte si konzultaci

 • Typy konzultací: 1. Osobní - poskytují všichni konzultanti. 2. Telefonické a e-mailové zdarma poskytuje Zuzana Dubová a Lucie Krausová.
 • Termíny konzultací jsou individuální. Svůj termín si domluvte předem u Zuzany Dubové, vedoucí Konzultačního centra: zuzana.dubova@rcmum.cz, +420 775 720 587 (po-pá 8.00-18.00)
 • Živnost, daně, účenictví - konzultace si domlouvejte přímo s Lucií Krausovou: lucie.krausova@rcmum.cz
 • Logopedické konzultace si domlouvejte přímo s Evou Hlavničkovou: +420 604 630 376. Logopedické konzultace probíhají úterky 14.00–18.00.

 

Kudy k nám

 

Poradci:


Ceník

 • běžná cena jedné konzultace je 600-1600 Kč / 60 min.
 • zvýhodněná cena jedné konzultace je 100 Kč / 60 min.
 • konzultace s logopedickým asistentem: 150 Kč / 30 min. (jednotná cena pro všechny, tento typ konzultace není podpořen žádným dotačním režimem)

 

Zvýhodněnou cenu 100 Kč / 60 min. můžeme poskytnout

 • těhotným ženám nebo rodičům nezletilého dítěte
 • seniorům nad 65 let

 

Pravidla Konzultačního centra

 • Jedna konzultace trvá 60 minut, logopedická konzultace 30 minut.
 • Klient má nárok maximálně na 5 zvýhodněných osobních konzultací ročně (v rámci všech poradců – psycholog, personalista, kouč, právník, dula, účetní).
 • Poradci jsou vázáni mlčenlivostí a toto stvrdili ve své pracovní smlouvě/dohodě o spolupráci.
 • Poradce má právo ukončit konzultační sezení s klientem, který se chová nevhodně (je agresivní, požil alkohol pod.)

 

Pravidla hlídání dětí při konzultacích:

 • V zájmu bezpečnosti a zdraví dětí přijímáme pouze děti zdravé, bez nachlazení a jiných infekčních chorob.
 • Vyhrazujeme si právo nepřijmout či zkrátit dobu hlídání dítěte, které je jinak nezpůsobilé pro pobyt v kolektivu nebo pobyt bez rodiče prokazatelně nezvládá.
 • Dítěti může být po dobu jeho pobytu podána malá svačinka a oběd, který rodič přinese podepsaný a předá chůvě při předání dítěte. Snažíme se dodržovat také pitný režim dítěte. Podepsané láhve mají děti po celou dobu k dispozici na dostupném místě. Pokud má dítě jakékoliv stravovací omezení, rodič to nahlásí chůvě, a ta to zapíše do prezenční listiny.
 • Přijetí dítěte na hlídání je podmíněno vyplněním a podepsáním prezenční listiny. Tímto rodič / odpovědný zástupce potvrzuje svůj souhlas s provozním řádem dětské herny MUM. Chůva přejímá odpovědnost za dítě po podepsání se rodiče / zákonného zástupce v prezenční listině při předání dítěte na hlídání.
 • Z bezpečnostních důvodů může dítě vyzvednout pouze osoba podepsaná na prezenční listině, v jiném případě musí být písemný souhlas osoby, která dítě na hlídání přivedla.

 

Medailonky poradců:

29-8-2010-zuzka-dubova.jpg

 

Mgr. Zuzana Dubová

vedoucí Konzultačního centra, dula

"Několik let vedu v RC MUM konzultační centrum (dříve poradna pro rodinu) a řeším různé dotazy týkající se pracovně právních vztahů, rozvodů, podpory při hledání zaměstnání, atd. V případě potřeby vám doporučím konzultanta z našeho konzultačního centra. Jsem také certifikovaná dula z organice České duly z.s., mám akreditaci III. stupně (www.mojedula.cz) a nabízím individuální předporodní přípravu, poporodní návštěvy, laktační poradenství a doprovázím k porodům."

 

lucie_placha.jpg

Mgr. Lucie Plachá

právnička

"V současné době jsem na rodičovské dovolené. Po absolvování Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni jsem se věnovala zejména realizaci připomínkování legislativy, vypracování smluv či spolupráci s orgány ústřední správy v oblasti ochrany spotřebitele. Jako realizátor jsem se podílela i na projektu Mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Dlouhodobě se zabývám problematikou obchodního, občanského a pracovního práva a souvisejících právních předpisů."

 

salacova_27-6-2014.jpg

 

Mgr. Hana Svobodová

personalistka

"Od dětství mám vášeň pro papírování a od dospívání pro psychologii - není tedy s podivem, že jsem obojí spojila v personalistice. Ve škole jsem se naučila něco o podnikové ekonomice a účetnictví, o sociální práci, psychoterapii a personálním řízení. V práci jsem poznala procesy výrobních i obchodních firem a měla jsem štěstí vykonávat vždy samostatnou pozici se zodpovědnostmi za celou oblast účetnictví a/nebo personalistiky a naučit se tak od všeho něco. Na své práci miluji její pestrost a příležitosti dělat lidem radost."

 

srofova_foto_small.jpg

 

Mgr. Michaela Šorfová

psycholožka

"Ocitli jste se vy nebo někdo z vašich blízkých v obtížné životní situaci a cítíte potřebu si o tom promluvit s někým nezaujatým a bezpečným zároveň? Ráda vám budu k dispozici s otázkami ohledně výchovy dětí, partnerských či rodinných potíží, ale i pouhé osobní momentální bezradnosti s čímkoli, co vaši mysl či tělo právě trápí."

 

lucka_krausova_2017_03_upr.jpg

Ing. Lucie Krausová

účetní

"Jsem ekonomka RC MUM, účetní a podnikatelka. Dlouhodobě se věnuji poradenství ohledně začátků podnikání – jak si založit živnost, jak se daní různé typy mzdy, jak se na daních a odvodech projeví, že máme děti... Více o mně na vysvetlovnik.cz."

 

 

lvaclavkova_foto.jpeg

Ing. Lucie Václavková

marketingová specialistka

"Už pátým rokem se věnuji podpoře začínajících podnikatelů a lidí vracejících se po delší přestávce (rodičovská dovolená, nezaměstnanost aj.) na trh práce. Na mých konzultacích a kurzech je seznamuji s různými on-line i off-line možnostmi propagace, osobní prezentace, hledání klientů i pracovních nabídek. Kromě toho působím jako marketingová specialistka v coworkingovém centru Baby Office, kde přispívám na blog, sociální sítě, podílím se na organizaci a propagaci nejrůznějších kurzů a akcí." Lucie na LinkedIn

 

jana_cernouskova_orez.jpg

Mgr. Jana Černoušková

koučka

"Jsem aktivní pozorovatelka života, pragmatická i kreativní. Mé profesní téma je rozvoj lidí, organizací v širokém kontextu, kdy spojuji řadu dovedností a uplatňuji je v podnikání. Lektorování, poradenství, HR, strategie, podnikání, sociologie, to vše jsem já. Dlouhodobě se věnuji individuálním konzultacím, koučování a posilování soft skills dovedností, sebevědomí, rozhodnosti a radosti ze života i profese u lidí, kteří si mě jako průvodkyni na své cestě k sobě a svým reálným možnostem zvolí."

 

eva_hlavnickova-jpg.jpg

Eva Hlavničková

logopedická asistentka

"Mám ráda děti a již přes dvacet let s nimi pracuji - hlavně s dětmi v předškolním věku. V průběhu let  jsem absolvovala kurz prevence řečové výchovy. Nyní již pátým rokem pomáhám v MUMu jako logopedická asistentka dětem a rodičům s procvičováním. Nabízím procvičování hravou formou a snažím se dětem mnohdy nezáživný nácvik zpestřit. Také mohu nabídnout, na rozdíl od logopedů, možnost častější frekvence návštěv."

Kontakt

RC MUM z.s.
Mezilesí 2058
Praha - Horní Počernice
193 00

Tel.: +420 281 926 727
(po-pá 8-12, út 15-18)
Mobil: +420 775 720 584
e-mail: info@rcmum.cz

GPS: 50°6'43.488"N, 

14°35'57.937"E

 

Kudy k nám

Bankovní spojení

Rychlé odkazy:
 
banner-web-pav-prog2017_18.jpg
 
zapisy_1razovky_banner.jpg
 
loga_osf_ng_vedle_sebe_web_small.jpg

 

mumraj_txt_170px.jpg
 
 
 
Spolupracujeme:
maskot_kudyznudy_web_170px.jpg
 
 
Podporují nás:

 

pocernice_umpp20_web_170px.jpg
 
 
-------------------------------
 
logo_mum_color_bianco_rgb_web100x70.jpg